کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب 24 ساعته پزشکان در هند

دوشنبه – ۲۷ خرداد – ۱۳۹۸ , 17 – 06 – 2019

به گزارش منتشره، انجمن پزشکی هند در روز دوشنبه 27 خرداد ماه یک اعتصاب 24 ساعته اعلام کرد.
درخواست آنها، تأمین امنیت پزشکان و کارمندان این عرصه است. این اعتصاب به عنوان همبستگی با پرسنل بیمارستانی در ایالت بنگال غربی اعلام شد که در آنجا اعضای خانواده بیمار مسنی که درگذشته بود، پزشکان را کتک زدند. آنها از مقامات می خواهند امنیت مراکز پزشکی دولتی را تأمین کنند و افرادی که به پزشکان حمله ور می شوند را مجازات کنند.