کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب یک روزه کارگران بنادر شیلی

کارگران بنادر شیلی روز جمعه 17 فروردین ماه، به مدت ۲۴ ساعت در اعتراض به تعدیل نیروی همکاران خود و عدم رعایت ایمنی توسط کارفرمایان، اعتصاب کردند.

کارگران بندر شیلی همچنین دست به تظاهراتی در محوطه بارانداز بنادر زدند و بارگیری و تخلیه کشتی‌ها را در یکی از بزرگترین شاهراه‌های صادرات مس و لیتیوم و میوه به جهان مختل کردند. تصاویر تلویزیونی از کارگران اعتصابی بنادر شیلی نشان می‌دهد که جاده‌ها در نزدیکی بزرگترین بندر والپارایسو مسدود شده است. دولت و کارفرمایان و مدیران بندر هنوز به مطالبات کارگران پاسخ روشنی ندادند و این اعتراضات ممکن است ادامه یابد.