کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب گسترده کارگران درمانی بخش خصوصی در ایالات متحده

اعتصاب گسترده کارگران درمانی بخش خصوصی در ایالات متحده

روز چهارشنبه 23شهریور ماه، ۱۵هزار پرستار از ۱۶ بیمارستان در ایالات متحده با تجمع اعتراضی در خیابانها خواستار قراردادهای منصفانه و حقوق و شرایط بهترشدند.

انجمن پرستاران “مینه سوتا”به نمایندگی از پرستاران معترض می‌گوید که کارکنان برخی از بیمارستان ها بدون قرارداد کار می‌کنند. پس از خصوصی‌سازی، روسای این بیمارستان ها از به رسمیت شناختن قراردادهای موجود پرستاران خودداری کردند، به این معنی که پرستاران «پاداش، ساعات مرخصی استعلاجی و کمک‌های بازنشستگی شرکت را از دست دادند». گفتنی است، معترضان در صف‌های تظاهرات تابلوهایی با شعارهایی مانند “بیمار ارجح بر سود” در دست دارند.