کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب گسترده کارگران حمل و نقل شهر هانوفر آلمان

روز سه شنبه ۲۳ اسفند ماه،کارگران و کارکنان بخش حمل و نقل شهر هانوفر آلمان دست از کار کشیدند.

اعتصابکارکنان فرودگاه ها نسبت به پایین بودن سطح دستمزدهایشان در برلین،هامبورگ و هانوفر آلمان منجر به اختلال در سیستم حمل و نقل و پرواز ها شد.به طوری که هیچ قطار شهری و اتوبوسی  در این روز حرکت نکرد.