کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب گسترده در چانف به دلیل قطعی دو ماهه اینترنت

روز شنبه 29 اردیبهشت ماه در پی قطعی دو ماهه اینترنت در شهر چانف بخش آهوران با جمعیتی بالغ بر ۲۴ هزار نفر،کسبه و اصناف این منطقه دست به اعتصاب گسترده زدند.

گزارش‌ها حاکی است که فیبر نوری این بخش به دلیل فرسودگی کابل و سیلاب‌های فروردین ماه دچار تخریب شده و تاکنون علیرغم پیگیری‌های مردم محلی،همچنان اینترنت قطع است.قابل ذکر است که نبود اینترنت و عدم کارکرد دستگاه‌های کارتخوان،دلیل اصلی اعتصاب و اعتراض کسبه عنوان شده است.این اعتصاب که از صبح روز شنبه آغاز شده،تمامی مغازه‌ها و واحدهای صنفی را در این بخش به تعطیلی کشانده است.