کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب گسترده در فرانسه و لغو پروازهای سراسر اروپا

روز پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه،خبر اعتصاب کارمندان کنترل ترافیک هوایی در فرانسه باعث شد تا بسیاری از پروازها در این کشور با تاخیر و لغو رو به رو شوند.

به گزارش رسانه‌های فرانسوی،بزرگ‌ترین اتحادیه کارگران ترافیک هوایی فرانسه شامگاه چهارشنبه با کارفرما برای افزایش حقوق به توافق رسید،با این حال این توافق دیرهنگام با توجه به اعلام قبلی اعتصاب سراسری،نتوانست مانع از به‌هم ریختگی در پروازهای فرانسه و همچنین اروپا شود.”شارل دو گل و اورلی” دو فرودگاه عمده پاریس بین ۴۵ تا ۵۵ درصد پروازهای خود را پیشاپیش لغو کرده بودند.همچنین در بعضی از فرودگاه‌های جنوب فرانسه تا ۷۵ درصد پروازها لغو شد.