کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کامیون‌داران شهرستان قروه

بنا به گزارشات منتشر شده، روز پنجشنبه سوم شهریورماه، کامیون‌داران و رانندگان کامیون شاغل در معادن شهرستان قروه با توقف فعالیت‌های شغلی خود، دست به اعتصاب زدند.

آنها نسبت به نحوه محاسبه کرایه حمل پوکه معدنی از سریش‌آباد قروه در استان کردستان به سایر نقاط کشور، بدون در نظر گرفتن نوع کامیون، مسافت و سایر تعرفه‌ها اعتراض دارند و خواهان رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند. کامیونداران سراسر کشور پیشتر نیز در خصوص نقش دلالان در توزیع بار، افزایش کمیسیون باربری‌ها حتی تا بیش از ۵۰ درصد حق کرایه، عدم حمایت مسئولان رژیم از وضعیت رفاهی و بیمه آنها و کاهش درآمد خود اعتراض کرده بودند. معترضان همچنین نسبت به عدم رعایت منافع رانندگان، کاهش سهمیه سوخت، افزایش مبلغ عوارضی‌ها و بی‌توجهی مسئولان به مطالبات مزدی و صنفی این قشر معترض و خواهان رفع این مشکلات شدند .