کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب کامیونداران در کره جنوبی

هزاران نفر از رانندگان کامیون در شهرهای مختلف کروه جنوبی از چند روز پیش تاکنون در اعتراض به افزایش قیمت سوخت دست به اعتصاب زده اندو
اعضای اتحادیه کامیون‌داران نسبت به افزایش قیمت سوخت اعتراض داشته و اعتصاب آنها موجب کاهش تولید در سایر کارخانه‌ها و همچنین کند شدن فعالیت‌ها در بنادر کره جنوبی شده است. اعتصاب کامیون‌داران همچنین می‌تواند موجب اختلال در صادرات بین‌المللی کرده جنوبی نیز شود. این کشور تامین کننده عمده نیمه هادی‌ها و گوشی‌های هوشمند در جهان است.