کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب کامیونداران در کره جنوبی

هزاران نفر از رانندگان کامیون در شهرهای مختلف کروه جنوبی از چند روز پیش تاکنون در اعتراض به افزایش قیمت سوخت دست به اعتصاب زده اندو
اعضای اتحادیه کامیون‌داران نسبت به افزایش قیمت سوخت اعتراض داشته و اعتصاب آنها موجب کاهش تولید در سایر کارخانه‌ها و همچنین کند شدن فعالیت‌ها در بنادر کره جنوبی شده است. اعتصاب کامیون‌داران همچنین می‌تواند موجب اختلال در صادرات بین‌المللی کرده جنوبی نیز شود. این کشور تامین کننده عمده نیمه هادی‌ها و گوشی‌های هوشمند در جهان است.

پست های مرتبط این دسته

اعتراض گسترده در نیویورک به لغو حق قانونی سقط جنین

komalah

تجمع گسترده در گرجستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا

komalah

تیراندازی شبانه در آستانه رژه دگرباشان جنسی در نروژ

komalah

اعتصاب کارگران بنادر یونان به قراردادهای موقت

komalah

ادامه اعتصاب کارگران مونتاژ خودروی فورد هند

komalah

افزایش تعداد جان‌باختگان زمین لرزه پکتیکا در افغانستان

komalah