کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کامیونداران در اعتراض به افزایش عوارض در شیراز

گروهی از کامیونداران و رانندگان خودروهای باربری شیراز روز سه شنبه ۲۳ اسفند ماه در اعتراض به افزایش قیمت عوارض خودروها اعتصاب کردند.

رانندگان خودروهای باربری باتوجه به افزایش نرخ پلکانی عوارض جاده ای و محاسبه دوبرابری قیمت ها توسط وزارت راه و شهرسازی در آستانه سال جدید در شیراز دست از کار کشیدند.این معترضان به نشانه اعتراض به افزایش قیمت عوارضی در میدان اصلی تره بار شیراز شروع به زدن بوق ممتد کردند.آنها اعلام کردند تا وقتی که وزارت راه و شهرسازی پاسخگوی مطالبات آنها نشود،به کار خود ادامه نمی دهند.