کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کامیونداران در اعتراض به افزایش عوارض در تهران

گروهی از کامیونداران و رانندگان خودروهای باربری تهران روز شنبه 22 اردیبهشت ماه در اعتراض به افزایش قیمت عوارض خودروها اعتصاب کردند.

رانندگان خودروهای باربری باتوجه به افزایش نرخ پلکانی عوارض جاده ای و محاسبه دوبرابری قیمت ها توسط وزارت راه و شهرسازی در تهران دست از کار کشیدند.آنها اعلام کردند تا وقتی که وزارت راه و شهرسازی پاسخگوی مطالبات آنها نشود،به اعتصاب خود ادامه می دهند.همچنین برخی از رانندگان با نصب پلاکاردهای بزرگ در جلو کامیون خود به «گران شدن عوارض و لوازم یدکی» در عین «ثابت ماندن کرایه بار» معترض بودند.