کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کامل بازار مشترک زاهدان در سالروز جمعه خونین

روز 8 مهرماه،شمار زیادی از شهروندان زاهدان به نشانه اعتراض به حمله وحشیانه نیروهای رژیم در سالگرد جمعه خونین زاهدان دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب شهروندان زاهدان در اعتراض به سرکوب و بازداشت گسترده معترضان در سالگرد جمعه خونین در شهرهای استان سیستان و بلوچستان و در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران شکل گرفته است.همچنین گفته می شود که بازاریان زاهدان با تعطیلی واحدهای صنفی خود در روز شنبه خواستار رسیدگی جامعه بین الملل به سرکوب شهروندان بلوچ در سالگرد جمعه خونین شدند.