کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران کشت و صنعت نیشکر کارون شوشتر

روز شنبه ۱۲شهریور ماه، کارگران کشت و صنعت نیشکر کارون در اعتراض به اعمال «زور و تهدید» در مقابل درخواست مطالباتشان دست به اعتصاب زدند.

بنا به گزارش ها، همسان‌سازی با شرکت‌های نیشکر همجوار و تبدیل وضعیت از جمله مطالبات این کارگران است. به گفته معترضان، ۱۴ نفر از کارگران تحصن‌کننده از کار «تعلیق» شده‌اند.️ کارگران این شرکت در ماه‌های اخیر بارها نسبت به شرایط صنفی خود اعتراض کرده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-