کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعتصاب کارگران کارخانه پنجره آریا سنندج

برپایه گزارش دریافتی در پی بی حرمتی مدیرکارخانه پنجره دوجداره آریا سنندج به دو نفر از کارگران زن، سایر کارگران در اعتراض به این رفتار مدیریت دست از کار کشیدند.

این کارگران که تعداد آنها 75 نفر می باشد با توقف تولید و تجمع در محوطه کارخانه خواستار اخراج مدیر، توسط مدیر عامل شدند. این گزارش می افزاید در پی اتحاد و پیگیری کارگران، مدیرعامل طی حکمی مدیر کارخانه را که تاکنون چندین بار به کارگران بخصوص به کارگران زن بی احترامی کرده بود، از کار اخراج کرد.