کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران کارخانه ماشین سازی تبریز

جمعی از کارگران کارخانه ماشین سازی تبریز روز دوشنبه 10 آذر ماه در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی  دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گزارش منتشره، بعد از واگذاری شرکت ماشین سازی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، فرد دیگری به نام “تقوامنش” بعنوان مدیرعامل جدید معرفی شد . کارگران می گویند با توجه به سوابق کاری این فرد، آنها نگران آینده شغلی خود هستند. در جریان این اعتراض،  قرار شد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پیگیری مشکلات کارگران و تکمیل اعضای هیئت مدیره شود و کارفرمایان متعهد شدند که امنیت شغلی آنها را فراهم کنند.