کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران کارخانه سیمان خاش

به گزارش حال وش، روز جمعه ۲۸ بهمن ماه، شماری از کارگران کارخانه سیمان خاش در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب زدند.

در این گزارش آمده است؛ کارگران این کارخانه بدلیل پرداخت نشدن حقوق چند ماه خود، عدم رسیدگی به مطالباتشان و همچنین مخالفت با رسمی شدن‌شان از سوی مدیریت کارخانه، اقدام به اعتصاب و اعتراض کرده اند.