کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران کارخانه بهمن موتور

روز پنجشنبه 10 اسفندماه شماری از کارگران کارخانه بهمن موتور واقع در کیلومتر ۱۶ جاده قدیم تهران کرج باخواست افزایش دستمزدها دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران همچنین با نصب پلاکاردهایی در محوطه کارخانه علاوه بر افزایش دستمزدها خواستار “کاهش ساعات کاری، تعطیلی روز پنجشنبه به روال سابق و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل” شدند.در جریان این تجمع نیروهای حراست به صف کارگران یورش برده و با زور و تهدید سعی در متفرق کردن آنان داشتند.همچنین گفته می شود رئیس هیأت مدیره بهمن موتور به قصد مرعوب کردن کارگران تهدید به قطع مبلغ کارانه از حقوق آنان نمود ولی کارگران بدون توجه به این تهدیدات به تجمع خود ادامه دادند.