کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران پروژه داربست بند شرکت اکسیر عسلویه

طبق فراخوان قبلی، کارگران پروژه داربست بند شرکت اکسیر در فاز 14 عسلویه، روز جمعه 3 تیر ماه، در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان به اعتصاب سراسری کارگران داربست بند صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پیوستند.

 آنها خواهان رسیدگی به مطالباتشان از جمله افزایش دستمزد، داشتن امنیت شغلی و اجرای قرارداد 20 روز کار 10 روز استراحت ‌می‌باشند. این کارگران همچنین به دلیل سختی و خطرات جانی حین کار، خواهان اعمال قانون سختی کار در رابطه با شغل خود هستند. شایان ذکر است، که تاکنون 14 شرکت مشغول در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی جنوب ایران به این اعتصاب پیوستند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

-

اعتصاب و اعتراض دانشجویان و دانش آموزان در شهر های مختلف کشور

-

تداوم اعتراض کامیون داران کشور

-

تجمع خانواده های زندانیان جلوی زندان اوین

-

تجمع کارگران خط واحد حراست متروی اهواز

-

بازداشت روزبه سوهانی و آیدا عمیدی

-