کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اعتصاب کارگران پروژه‌ای پتروشیمی بوشهر

کارگران پروژه‌ای شرکت “استیم” شاغل در سایت 1 پتروشیمی بوشهر روز دوشنبه ۲۲ شهریور ماه دست از کار کشیده اعتصاب کردند.

این کارگران که حدود ۸۰ نفر از مشاغل جوشکار، فیتر، سیویل، داربست‌بند، نصاب، قالب‌بند و بتون‌ریز هستند در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های پیمانکار دست به اعتصاب زدند و خواستار افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت بر اساس خواست کارگران و وعده‌ی پیمانکار هستند.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-