کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت شاغل در شرکت ایده‌سازان صدف

روز شنبه ۲۱ اسفندماه، کارگران پروژه‌ای شرکت ایده‌سازان صدف در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌ ماه‌های دی و بهمن دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌های سه ماهه‌ی پایانی سال از روز ۱۵ اسفند شروع شده و هر بار کارگران از شرکتهای پیمانکاری مختلفی دست به اعتصاب میزنند. کارگران خواهان پرداخت معوقات مزدیشان قبل از پایان سال و عید هستند، ولی گفته می شود پیمانکاران آنرا به به بعد سال نو موکول کرده اند.