کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت جهانپارس و ایده سازان صدف

روز شنبه ۲۱ اسفند ماه جمعی از کارگران پروژه‌ای نفت شاغل در شرکتهای جهانپارس و ایده سازان صدف در محل کار خود دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان امتناع کردند.

اعتصاب این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی‌شان صورت گرفته است. معترضان میگویند: در حالی که به پایان سال نزدیک می شویم  و برای تامین مایحتاج زندگی خود و خانوادهایشان از هر زمانی بیشتر در مضیقه قرار گرفته اند، مدیریت این دو شرکت به بهانه های مختلف از پرداخت سه تا چهار ماه از دستمزدها و همچنین عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خودداری می ورزند.

پست های مرتبط این دسته

دومین روز اعتصاب اینترن‌ های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

komalah

تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

komalah

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری هویزه

komalah

تجمع اعتراضی شاکیان رامک خودرومقابل دادگستری کل تهران

komalah

ده ها کشته و زخمی در آتش سوزی کارخانه مواد شوینده

komalah

کشته زخمی شدن دو سوختبر در بلوچستان

komalah