کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران پروژه‌ای شرکت فراپتروسازان نفت ستاره بندرعباس

صبح روز شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ ماه، کارگران پروژه‌ای شرکت فراپتروسازان نفت ستاره بندرعباس در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب زدند.

مطالبه این کارگران افزایش دستمزد و نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت است. دور تازه اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنعت نفت که از دوشنبه ۵ اردیبهشت با خواست فوری افزایش دستمزد به میزان ۳۸ درصد، ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت در ماه و همچنین بهبود شرایط کار آغاز شده همچنان ادامه دارد و مراکز بیشتری به اعتصاب پیوسته‌اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای ایران

-

تداوم خیزش دانشجویان در دانشگاه های کشور

-

اعتصاب و راهپیمایی کارگران ذوب آهن اصفهان

-

 آغاز اعتصاب کارگران شرکت خودروسازی مرتب در تهران

-

تجمع کارگران کارخانه فولاد ازنا

-

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت سرماآفرین

-