کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران پروژه‌ای شاغل در نیروگاه سبلان اردبیل

کارگران پروژه‌ای شرکت نصب نیرو شاغل در نیروگاه سبلان اردبیل روز یکشنبه 7 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست از کار کشیده و  محوطه کارگاه تجمع کردند.

کارگران پروژه ایی نیروگاه سبلان با در دست داشتن دست نوشته هایی و همچنین سردادن شعارهای اعتراضی نسبت به عدم پرداخت ۳ ماه حقوق و سایر مزایای خود اعتراض کردند. به گفته یکی از کارگران حاضر در تجمع، مدیریت شرکت از سه ماه پیش علاوه بر عدم پرداخت سه ماه  دستمزد کارگران از پرداخ سایر مزایا از جمله پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی نیز خودداری می ورزد. وی همچنین می افزاید عدم پرداخت دستمزدها در این شرایط اقتصادی نابسامان مشکلات معیشتی زیادی برایشان به وجود آورده و قصد دارند تا دریافت کلیه معوقات خود به این تجمع ادامه دهند.