کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران پروژه‌ای شاغل در ایستگاه تقویت فشار گاز اردستان

روز شنبه شانزدهم اردیبهشت، جمعی از کارگران پروژه‌ای شاغل در بخش‌ های مختلف ایستگاه تقویت فشار گاز واقع در شهرستان اردستان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع کرده و دست به اعتصاب زدند.

کارگران معترض “عدم افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی” را از دلایل اعتصابات عنوان می کنند. گفتنی است، اعتصابات کارگران در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از روز جمعه اول اردیبهشت ماه آغاز و کماکان ادامه دارد.