کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران پتروشیمی گچساران

روز شنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه، جمع کثیری از کارگران پروژه ای جوشکار ساخت مخازن و همچنین کارگران برق و ابزار دقیق شاغل در پتروشیمی گچساران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیت خود امتناع کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده، کارگران معترض خواستار پرداخت حقوق، عیدی و سنوات معوقه و همچنین برخورداری از ۱۰ روز استراحت در ازای بیست روز کار و فعالیت هستند. علاوه بر این، کارگران پتروشیمی گچساران خواستار بازگشت به کار حدود یکصد نفر از همکار خود که در جریان اعتراض به عدم دریافت  مطالباتشان از کار اخراج شده بودند، شدند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

komalah

تجمع اعتراضی تراکتورداران دزفول

komalah

اعتراض کارکنان بیمارستان پاستور مشهد

komalah

هشدار فعالان مدنی درباره شیوع گسترده سل در زندان زنان قرچک

komalah

هک سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رژیم

komalah

تجمع اعتراضی کارگران معدن کرومیت آسمینون

komalah