کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران پتروشیمی گچساران

روز شنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه، جمع کثیری از کارگران پروژه ای جوشکار ساخت مخازن و همچنین کارگران برق و ابزار دقیق شاغل در پتروشیمی گچساران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیت خود امتناع کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده، کارگران معترض خواستار پرداخت حقوق، عیدی و سنوات معوقه و همچنین برخورداری از ۱۰ روز استراحت در ازای بیست روز کار و فعالیت هستند. علاوه بر این، کارگران پتروشیمی گچساران خواستار بازگشت به کار حدود یکصد نفر از همکار خود که در جریان اعتراض به عدم دریافت  مطالباتشان از کار اخراج شده بودند، شدند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-