کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران پتروشیمی مروارید عسلویه

در ادامه اعتراضات کارگری، کارگران پتروشیمی مروارید عسلویه روز سه شنبه ۵ بهمن ماه  در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود دست از کار کشیدند.

کارگران پتروشیمی مروارید عسلویه از سال گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌ها و دیرکرد پرداخت آنها بارها دست به تجمع زده بودند. معترضان می گویند: این وضعیت شرایط زندگی را برای آنها و خانواده‌هایشان بسیار سخت کرده است. گفتنی است  اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی و گاز از خرداد ماه سال جاری شروع شده بود. پس از وعده‌ها و قول‌های مقامات و کارفرمایان شرکت نفت و سایر صنایع وابسته تعدادی از کارگران به‌سر کار برگشتند. اما در طی این مدت بارها کارگران در اعتراض به عملی نشدن وعده‌ها دست به اعتراض و اعتصاب زدند.