کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران پایپینگ نیروگاه برق فردوسی مشهد

روز سه‌شنبه ۱۸ مردادماه، کارگران پایپینگ‌ پیمانکاری رحیمی شاغل در پروژه‌ی نیروگاه برق فردوسی مشهد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود، اعتصاب کرده و در مقابل درب نیروگاه دست به تجمع زدند.

بنابر گزارش، تجمع و اعتصاب این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خردادماه صورت گرفته و آنها خواستار پرداخت حقوق معوقه خود هستند. همچین اعتصاب کنندگان به کارفرما اعلام کرده تا زمان پرداخت مطالباتشان به سز کار باز نخواهند گشت.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

-

تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد

-

تایید کردن حمله به تاسیسات مهمات‌ سازی در اصفهان

-

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-