کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران پالایشگاه گاز پارس جنوبی و پتروشمی مسجد سلیمان

صبح روز سه شنبه 1 آذرماه جمعی از کارگران شاغل در پالایشگاه گاز پارس جنوبی و پتروشمی کنگان به طور جداگانه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشتان دست به اعتصاب و تجمع زدند.

برپایه گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، کاگران شاغل در پالایشگاه یازدهم ( فاز 13) در سایت دو مجتمع گاز پارس جنوبی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست از کار کشیده و اعتصاب کرده اند. درهمین روز  گروهی از کارگران شاغل در پتروشیمی مسجدسلیمان نیز در اعتراض به عدم طبقه بندی مشاغل و مشکلات معیشتی اعتصاب کردند.

پست های مرتبط این دسته

استمرار اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف

-

تداوم حضور انقلابی مردم در خیابانهای شهرهای مختلف

-

بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای رژیم به منازل مردم در آبدانان

-

افزایش محدودیت‌ها با طرح حجاب و زیست عفیفانه

-

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-