کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران و کارکنان نگهداری خط و انبیه فنی راه آهن

1 4 4

روز سه شنبه 15 اسفندماه، کارگران ناحیه شمال ۲ از آبیک تا رشت بابت واریز نشدن حقوق و سنوات و مناسبتی ها دست به اعتصاب زدند.

کارگران بابت مطالبات مزدی دی و بهمن ماه طلبکارند و باتوجه به مخارج سال نو از کارفرما می‌خواهند بدهی معوقه خود را به همراه عیدی و پاداش، قبل از پایان سال پرداخت کند.” به گفته آنها؛ سالهاست تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول کارند و نگرانی کارگران در روزهای پایانی سال برای تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز بیشتر شده است.کارگران تاکید کردند، جدا از معوقات دو ماهه، کارفرمای شرکت پیمانکار مزایای مناسبتی روز حمل ونقل، روز زن و مرد و همچنین شماری از اعیاد را به کارگران بدهکار است.