کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب کارگران هتل های زنجیره ای شرایتون در آمریکا

کارگران هتل‌های زنجیره‌ای شرایتون در ایالت آریزونا روز یکشنبه 19 فروردین ماه، در اعتراض به نقض قانون کار از سوی کارفرما، دست به اعتصاب 2 روزه زدند.

کارگران، مدیریت هتل‌ها را به تخلفات متعدد در حوزه روابط کار، از جمله تجاوز به حقوق و مزایای کارگران و عدم اجازه به مذاکره جمعی و گروهی برای حقوق و مزایای شغلی و همچنین نقض قانون کار در تدوین و تمدید قراردادهای کار متهم کردند. لاذم به ذکر است، اتحادیه کارگری کارکنان هتل‌های آریزونا با بیش از ۳ هزار کارگر نقش جدی در طراحی این اعتصاب بازی کرده است.