کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه مطابق فراخوان از پیش اعلام شده روز سه شنبه 26 مهر ماه  دست از کار کشیده  و در محوطه مجتمع دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض با برپایی این تجمع و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار “بازگشت به کار اسماعیل بخشی، همسانسازی حقوق، پاداش کشت و بن نوشت افزار برای دانش آموزان هفت تپه” شدند.