کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به تصمیمات فراقانونی مسئولان

کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به تصمیمات فراقانونی مسئولان این شرکت و اثرات مخرب آن بر وضعیت شغلی و معیشتی پرسنل، روز شنبه 7 اسفند ماه دست به اعتصاب زدند.

گفته می‌شود، کارکنان معترض در خصوص عدم اجرای قوانین کار و کاهش حقوق کارگران در این وضعیت نابسامان اقتصادی، اعتراض دارند و با توقف فعالیت‌های شغلی دست به اعتصاب زده‌اند. آنها همچنین نسبت به تضییع حقوق پرسنل توسط مدیران مجتمع نیشکر هفت‌تپه معترض هستند و خواستار پیگیری مسئولان در خصوص مطالبات شغلی و معیشتی خود شده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-