کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران نیروگاه رودشور در استان مرکزی

جمعی از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور در زرندیه استان مرکزی روز شنبه 12 اسفندماه در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان دست از کار کشیدند و در محوطه نیروگاه اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور زرندیه نسبت به عدم پرداخت معوقات مزدی،سطح پایین دستمزدها،بیمه تکمیلی و دیگر مطالبات شغلی شان اعتراض دارند و خواستار رسیدگی مقامات دولتی به مشکلات معیشتی شان در آستانه فرارسیدن سال جدید می باشند.گفتنی است که کارگران این نیروگاه که اولین نیروگاه خصوصی کشور محسوب می‌شود،در اوایل بهمن ماه نیز در اعتراض به سه ماه معوقات مزدی خود دست به اعتصاب زده بودند.