کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن لرستان

کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی لرستان روز سه شنبه 7 فروردین ماه، در اعتراض به اجرا نشدن عادلانه‌ی طبق‌ بندی شغلی، دستمزد اندک و سایر مطالبات معیشتی و صنفی دست به اعتصاب زدند.

کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی لرستان که دو ماه و نیم از حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، گفتند تا دریافت همه مطالبات‌شان، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. شایان ذکر است که اعتراضات کارگران و پرسنل خط و ابنیه در اغلب شهرهای ایران به دلیل عدم پرداخت مطالبات مزدی‌‌‌شان از ماه‌ها پیش ادامه دارد؛ ولی به خواسته‌های این پرسنل و کارگران هیچگونه رسیدگی نشده است.