کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران نفت گچساران

گروهی از کارگران حجمعی نفت گچساران روز یکشنبه 30 مرداد ماه باخواست تبدیل وضعیت خود دست از کار کشیده و در محوطه کار خود دست به تجمع زدند.

این کارگران که تعداد آن‌ها 380 نفر است، سال‌هاست به صورت حجمی مشغول به کار هستند و از بسیاری از مزایای مزدی و امکانات کارگران سایر شرکتها محروم هستند. آنها همچنین همانند همکاران خود در بیش از 45 واحد ستادی و عملیاتی وزارتخانه نفت که از روز پنجشنبه 20 مرداد ماه دست به تجمع اعتراض زده اند خواستار خواهان اجرای کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع کارگران کارخانه کیان تایر

-

اعتصاب کارگران کارخانه فولاد آریا

-

تجمع کارگران شهرداری‌های خوزستان

-

تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی

-

تجمع مرغداران در سالن وزارت جهاد کشاورزی

-

جان باختن پنج سوختبر بلوچ در ایرانشهر

-