کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران نفت در کوه مبارک جاسک

کارگران نفت در کوه مبارک جاسک روز پنجشنبه 26 بهمن ماه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق و وضعیت نامشخص شغلی خود دست از کار کشیدند و اقدام به برگزاری اعتراض کردند.

این کارگران زیرنظر شرکت پیمانکاری کیسون،پیمانکار ساخت مخازن نفت خام مشغول به کار هستند اما تاکنون این شرکت،حقوق عقب افتاده ۸۶۰ کارگر را پرداخت نکرده است.مدیرکل کار و تعاون اجتماعی استان هرمزگان وعده داده بود که دستمزد این کارگران ظرف ۴۸ ساعت پرداخت خواهد شد اما بعد از گذشت چند مرحله از اعتصاب کارگران نفت کوه مبارک جاسک،از پرداخت حقوق ها خبری نیست.