کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران معدن چناره اندیمشک

شماری از کارگران شاغل در معدن چناره اندیمشک در استان خوزستان، روز دوشنبه ٨ آذر ماه، فعالیت‌های کاری خود را متوقف کرده و دست به اعتصاب زدند.

کارگران معترض نسبت به عدم تحقق مطالبات شغلی و معیشتی خود و خلف وعده مسئولان و عدم رسیدگی به خواسته‌های آنان اعتراض دارند. به گفته یکی از کارگران معترض، سه ماه معوقات مزدی دارند، که کارفرما در برابر مطالباتشان پاسخ روشنی به آنها نداده است.