کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران معدن مس تخت گنبد کرمان

کارگران معدن مس تخت گنبد واقع در استان کرمان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب زدند.

به گزارش منتشرشده، اعتصاب این کارگران برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق، سطح نازل دستمزدها و مشکلات بیمه‌ ای صورت گرفته است. به گفته نماینده کارگران معترض، میزان دستمزدهای آنها به هیچ وجه کفاف تامین هزینه های زندگی نیس. علاوه براین همین دستمزد چند مرتبه زیر خط فقر حدود سه تا چهار ماه است که به تاخیر افتاده و کارفرما به بهانه های مختلف از پرداخت آن سرباز می زند.