کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

کارگران مس سرچشمه رفسنجان روز چهارشنبه 5 بهمن ماه در اعتراض به عدم دریافت حقوق 3 ماهه و شرایط بد خوابگاهی اعتصاب کردند.

درهمین خصوص یکی از کارگران می گوید تفاوت در پرداخت مزایا بین کارگران پیمانی با کارگران رسمی و قرارداد مستقیم باعث شده کارگران پیمانی با حداقل دستمزد – که آن را هم به موقع دریافت نمی‌کنند – زندگی کنند و طبیعتا این مسئله شرایط سختی را برای کارگران ایجاد می‌کند که در ‌‌نهایت می‌تواند آن‌ها را نسبت به ادامه کار بی‌انگیزه کند. این کارگر همچنین به عدم تمدید بیمه‌ تکمیلی درمان کارگران از سوی شرکت پیمانکاری اشاره کرده و گفته است: علی رغم اینکه برای بیمهٔ درمان تکمیلی از حقوق کارگران ماهانه مبلغی کسر می‌شود اما نزدیک به ۱سال است وقتی برای کارهای پزشکی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند باید مجدداً مبالغ اضافه‌ای را پرداخت کنند.