کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

کارکنان شاغل در کارخانه آلومینیوم لامرد روز چهارشنبه 2 آذرماه در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست از کار کشیدند.

به گفته یکی از کارگران حاضر در تجمع، ازز روزی که استخدام شده اند مدیران وعده می دهند که مبلغ دستمزدهایشان با صنایع همجوار همتراز خواهد شد. اما اکنون پس از گذشت چند سال از فعالیتشان در این واحد تولیدی کماکان حقوقهایشان فاصله زیادی با  مبلغ حقوق صنایع همجوار، دارد.  به گفته کارگران معترض از بدو تأسیس این شرکت که اکنون حدود ۱۵ سال از آن می‌گذرد، همواره با خواست افزایش دستمزدها و تحقق وعده های مدیران دست به تجمع و اعتراض زده اند اما پیگیرهای مستمر آنها تاکنون بی‌نتیجه مانده است.