کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران ماشین‌سازی تبریز

روز چهارشنبه 9 اسفندماه، کارگران شرکت ماشین‌سازی تبریز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای خود و بی‌تفاوتی مسئولان دست به اعتصاب زدند.

به گفته کارگران،دلیل این اعتصاب،عدم تحقق وعده‌های مسئولین در راستای تقاضای کارگران برای افزایش حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش بهره وری و همچنین حذف پیمانکار می باشد. بنا به گزارشات، مسئولین کارخانه ماشین‌سازی با هدف ممانعت از برگزاری تجمعات اعتراضی، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را تعطیل اعلام کرده‌اند. گفتنی است، این کارخانه در جریان سیاست خصوصی‌سازی با رانت‌های حکومتی به شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران رژیم واگذار شده است.