کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب کارگران فلزکار اسپانیا

کارگران متشکل از اتحادیه‌های کارگری فلزکار اسپانیا روز پنجشنبه 15 تیر ماه  با خواست افزایش دستمزد در “ویگو “اعتصاب و اعتراض کردند.

به گزارش منتشر شده کارگران فلز در ویگو، اسپانیا، برای اعتصاب و تظاهرات در روزهای پنجشنبه و جمعه فراخوان داده بودند. اعتصاب و حضور در منطقه ویگو از سوی فلزکاران و کارگران کارخانه‌های استیل و فولاد این شهر، افزایش فضای امنیتی، اختلالات حمل و نقل محلی و افزایش التهابات دیگر را در پی داشت. اتحادیه کارگری”سی. آی. جی” خواستار افزایش دستمزد اعضای خود شده است و اعلام کرده تا حصول نتیجه به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.