کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران فضای سبز شاهین شهر

روز چهارشنبه اول آبانماه، بیش از صد نفر از کارگران شهرداری شاهین شهر در اعتراض به پاسخ نگرفتن خواسته هایشان در مقابل ساختمان شورای اسلامی شهر دست به اعتصاب زدند.

کارگران معترض از چند روز پیش تاکنون به طور مداوم با برپایی تجمع در مقابل نهادهای مختلف رژیم خواستار دریافت کلیه معوقات خود می باشند. معترضان می گویند تاکنون علاوه بر برپایی تجمع چندین بار نیز دست به اعتصاب زده اند ولی هیچ مقام مسئولی پاسخگوی خواسته های آنها نبوده است. کارگران فضای سبز شهرداری شاهین شهر اعلام کرده اند تا رسیدن به کلیه مطالبات معوقه خود دست از تجمع برنخواهند داشت. قابل یادآوری است که کارگان فضای سبز در شهرهای مختلف از قبیل شادگان، اهواز، کوت عبدالله، خرم آباد، دزفول بارها نسبت به عقب افتادن حقوق و مزایای خود دست به اعتصاب و تجمعات اعتراضی زده‌اند.