کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران فاز 14 کنگان

روز شنبه 12مرداد ماه، کارگران فاز 14 کنگان در اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه دستمزد معوقه خود دست از کار کشیدند.

برپایه گزارش منتشره، دستمزد این کارگران از اواخر سال گذشته تابه امروز پرداخت نشده است. کارگران معترض علاوه بر عدم پرداخت دستمزدها با مشکلات دیگری از جمله افزایش اخراج سازی کارگران، بیکاری و نبود پوشش تامین بیمه اجتماعی نیز روبرو می باشند. آنها می گویند در هر تجمعی که کارگران شرکت داشتند تنها به صورت مقطعی به این مشکلات رسیدگی شده و تاکنون هیچگونه رسیدگی پایداری صورت نگرفته است.