کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران صنعت نفت در دهلران

به گزارش شورای بازنشستگان ایران، روز دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه جمعلی از کارگران صنعت نفت پروژه‌ایی «آی.جی.سی» در دشت عباس دهلران برای بیست‌ و ششمین روز متوالی از فعالیتهای روزانه خود امتناع کرده و اعتصاب کردند.

این کارگران معترض تاکنون حقوق اسفندماه سال گذشته خود را دریافت نکرده اند. علاوه براین، افزایش ۷۹ درصدی دستمزد و بیست روز کار و ده روز استراحت دو خواست فوری‌کارگران صنعت نفت پروژه‌ایی «آی.جی.سی» دهلران می باشد.