کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شهرداری ویسیان

جمعی از کارگران شهرداری ویسیان در استان لرستان روز پنجشنبه ۱۶ تیر ماه در اعتراض به‌ افزایش معوقات مزدی خود از انجام کار در شهرداری خودداری کردند.

دلیل اصلی نارضایتی کارگران شهرداری ویسیان که شمار آن‌ها به ۲۰ نفر می‌رسد، افزایش معوقات مزدی است که به نوعی با انجام ندادن کار خود، شهرداری را تعطیل کرده‌اند. به گفته نماینده معترضان، تاکنون ۸ ماه از معوقات کارگران و سایر کارکنان شهرداری ویسیان پرداخت نشده است