کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار کردستان

اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

روز دوشنبه 2 دیماه، کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست به اعتصاب زدند.

این کارگران با خودداری از جمع آوری زباله ها در سطح شهر خواستار پرداخت 8 ماه دستمزد معوقه خود شدند. آنها می گویند علاوه بر 8 ماه دسمزد معوقه، نزدیک به 18 ماه است که حق اضافه کاری خود را نیز دریافت نکرده اند. معترضان همچنین اعلام کردند که تاکنون چندین بار برای احقاق حقوق خود دست به تجمع و اعتصاب زده اند ولی هر بار با وعده مساعد شدن شرایط از سوی شهردار به سر کار بازگشته اند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراض کارکنان رسمی نفت

komalah

اعتصاب کارگران معدن گل‌گهر سیرجان

komalah

تجمع اعتراضی کارگرانِ کیش چوب

komalah

تداوم اعتراضات کشاورزان اصفهانی

komalah

حبس و شلاق برای 17 تن از کارگران شرکت آذرآب

komalah

احضار چهار نفر از فعالین زنان ایران برای اجرای دوران حبسشان

komalah