کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شهرداری قلعه‌رئیسی

کارگران شهرداری قلعه رئیسی چندین ماه است که حقوق های خود را دریافت نکرده‌اند و به همین دلیل چند روزی است دست به اعتصاب زده اند.

یکی از این کارگران شهرداری با بیان اینکه بیش از ۵ ماه است حقوقهای خود را دریافت نکرده‌اند عنوان کرد: ایام مهرماه است و باید برای فرزندان دانش آموزشان وسایل نوشت افزار و پوشاک تهیه کنند اما  عدم پرداخت دستمزدها کارگران  و خانواده هایشان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-