کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شهرداری سربندر خوزستان

اعتصاب کارگران شهرداری سربندر خوزستان4

شماری از کارگران شهرداری سربندر (خوزستان) روز چهارشنبه 23 خرداد ماه، در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق و بیمه‌ی عقب‌افتاده شان دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب کارگران شهرداری سربندر درحالی به وقوع پیوست که پیش از این بارها به علت پرداخت نشدن چندین ماه حقوق و مزایا دست به تجمع زده بودند اما تاکنون به خواسته آنها پاسخی داده نشده است. بنا به گفته کارگران شهرداری سربندر: دست‌کم 3 ماه حقوق و همچنین بیمه و پاداش سنوات آنها پرداخت نشده است.کارگران علاوه بر حقوق‌های عقب‌مانده نسبت به امنیت شغلی خود نیز اعتراض دارند و می‌گویند،وضعیت شغلی مشخصی ندارند و قراردادهای آنها با چندین پیمانکار به صورت سفید‌امضاء و یک سویه است.