کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شهرداری دلگشا در استان ایلام

از قرار معلوم شهرداری از پرداخت 17 ماه حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی و همچنین بیش از 6 ماه دستمزد معوقه کارگران به بهانه نبود اعتبار سرباز می زند. کارگران و پرسنل این شهرداری از چند روز پیش به دلیل مشکلات معیشتی و عدم پاسخگویی مقامات به مطالباتشان دست از کار کشیده و اعتصا کرده اند. آنها گفته اند تا پرداخت کلیه مطالباتشان بر سر کار بازنخواهند گشت.