کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شهرداری اهواز

روز شنبه ۹ بهمن ماه، شماری از کارگران شهرداری منطقه ۶ اهواز برای پنجمین روز متوالی دست به اعتصاب زدند و از انجام فعالیت هایشان خودداری کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده،، اعتصاب این کارگران در اعتراض به عدم اجرای طبقه بندی مشاغل، عدم پرداخت بیمه کارگران و همچنین بی‌توجهی مسئولین به دیگر مطالبات کارگران صورت گرفته است. کارگران شهرداری منطقه شش ماهانه با اضافه‌کاری و سایر مزایای جانبی، مبلغی در حدود چهار تا ۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند که این رقم با توجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی، ناچیز است.

پست های مرتبط این دسته

دومین روز اعتصاب اینترن‌ های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

komalah

تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

komalah

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری هویزه

komalah

تجمع اعتراضی شاکیان رامک خودرومقابل دادگستری کل تهران

komalah

ده ها کشته و زخمی در آتش سوزی کارخانه مواد شوینده

komalah

کشته زخمی شدن دو سوختبر در بلوچستان

komalah